När ska barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar få sina rättigheter tillbaka? Tisdag 20 november är det FN:s dag för barnkonventionen. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar ställer krav i samband med dagen.

Det var länge sedan Sverige skrev under barnkonventionen och nu kommer den också att bli lag i vårt land. Samtidigt nås vi av ständiga larm om den katastrofala situation som familjer med barn med funktionsnedsättning befinner sig i. Det handlar om föräldrar som uttömt sina sista krafter, som på nätterna vakat över barnet i åratal och samtidigt försökt sköta ett jobb. Föräldrar som ansökt om stöd i form av personlig assistans men som fått avslag. Eller föräldrar som haft personlig assistans till sitt barn men fått den indragen. Föräldrar som nu överväger att lämna bort sitt barn.

Det är stora tragedier som utspelar sig i ett land som kan så mycket bättre.

På Barnkonventionens dag kräver RBU:

  • Återupprätta LSS och rätten till personlig assistans! Det måste vara behoven som styr vilken hjälp man får, inte hårda besparingskrav
  • Barn ska ha rätt att växa upp i sin familj, om det är det bästa för barnet och övriga familjen. Ingen ska tvingas in på ett boende.
  • I valrörelsens slutskede hade samtliga partier lovat att rätten till assistans skulle återställas. Vad händer med de fagra vallöftena?

Se RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter kommentera Barnkonventionens dag på FacebookRiksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31