Fotograf/Källa: Leif R Jansson

I sommar kan LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ändras så att andningshjälp och mat via en knapp på magen ska få räknas som grundläggande behov.

– Det är bra att politiken lyssnat på vår kritik, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Vi har i ett par års tid lyft det fullständigt absurda i att andning inte har betraktats som ett grundläggande behov, eller att man inte har fått räkna den tid det tar att sondmata sitt barn.

– Utmaningen blir att få Försäkringskassan att följa den här förändringen i LSS. I våras kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som sa att sondmatning ska betraktas som en måltid och kunna ge rätt till personlig assistans. Den domen har Försäkringskassan valt att strunta i, säger Maria Persdotter.

Beslutet om att sondmatning och andning ska betraktas som grundläggande behov var väntat, dels eftersom riksdagen fattade beslut före jul om att ge regeringen i uppdrag att lösa situationen. Dels eftersom just detta ingår som en av punkterna i januariöverenskommelsen.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31