Idag presenterar Försäkringskassan resultatet av utvecklingsprojektet ”En enklare vardag”. Det syftar till att förenkla kontakterna med myndigheten för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt att underlätta deltagande i arbetsliv och samhälle. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har genom medverkan i projektets referensgrupp varit med i hela processen och välkomnar Försäkringskassans sex löften som presenteras idag.

- Vi är glada över att ha kunnat bidra i Försäkringskassans ambitiösa arbete med att förenkla vardagen för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer, säger RBU:s generalsekreterare Henrik Petrén.

Bland löftena som kan bli mest betydelsefulla för RBU:s medlemmar finns samordnade uppföljningar, ett förbättrat stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och rätten till en kontaktperson som samordnar ersättningar och stöd från Försäkringskassan.

RBU har länge påtalat brister i bland annat samordning av olika insatser och att perspektivet i kontakter mellan myndighet och den enskilde ofta tenderar att bli myndighetens.

- Problem med samordning finns inte minst mellan olika myndigheter och vi vill gärna se att Försäkringskassans initiativ är början på ett fortsatt samarbete med andra myndigheter för att underlätta livssituationen för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer, säger Henrik Petrén.

- Försäkringskassan har under hela projekttiden varit lyhörd för våra synpunkter och har haft ett sätt att arbeta som vi har uppskattat. Nu ser vi fram emot att se de nya arbetssätten implementeras i Försäkringskassan över hela landet och hoppas förstås att de ska undanröja en hel del av det krångel som våra medlemmar tyvärr ofta upplever i kontakter med myndigheten, säger Henrik Petrén.

De övriga löften som Försäkringskassan presenterar är kortare väntetider, egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet och en enklare digital kontakt med Försäkringskassan.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76