RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter Fotograf/Källa: Johan Klinthammar

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet går idag ut och kräver att en ny lagstiftning kring personlig assistans ska vara på plats innan mandatperiodens slut. Partierna menar att staten ska ha ensamt huvudmannaskap, istället för dagens delade ansvar mellan stat och kommun.

– Att Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet går samman och ställer krav på regeringen är ett välkommet besked för RBU. Frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans är redan utredd och nu behövs det handling, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Det delade ansvaret mellan kommunerna och staten skapar stor osäkerhet för den som har rätt till personlig assistans. Idag görs det olika bedömningar beroende på var i landet man bor och den kommunala budgeten blir styrande för det stöd som personen med funktionsnedsättning får. Det är hög tid för att staten tar över den personliga assistansen och det skyndsamt, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31