Fotograf/Källa: Johan Klinthammar

Liberalerna larmar om det akuta läget efter att socialutskottet stoppat initiativ om att påskynda hanteringen av assistansfrågan. RBU uppmanar politikerna att hålla sina löften i valrörelsen.

I valrörelsen var samtliga partier ute och lovade förbättringar i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Framför allt gällde det rätten till personlig assistans, en rättighet som urholkats kraftigt under senare år. Men sedan dess har ingenting hänt. Kristdemokraterna ville att socialutskottet skulle ta initiativ till en skrivelse till regeringen, men socialutskottet ställde sig inte bakom detta. Nu lyfter liberalerna samma sak.

- Det är välkommet, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Men rätten till assistans är så urvattnad idag att man inte längre kan tala om en rättighet. Självklart måste partierna kunna enas om en blocköverskridande överenskommelse när barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar far så illa som de gör idag.

I samband med bordläggningen av förslaget hänvisar socialutskottets socialdemokratiska viceordförande till den kommande LSS-utredningen, den utredning som kommer att föreslå ytterligare besparingar i assistansen.

- Det känns som ett hån och dessutom är det ett löftesbrott. Vad säger ansvarig minister Lena Hallengren om detta? Undrar Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31