Berättarministeriet rekryterar Rebecca Krus som ansvarig för press och kommunikation. Rebecca kommer närmast från kommunikationsbyrån Kreab och har många års erfarenhet som kommunikationsrådgivare specialiserad på hållbarhet.

- Berättarministeriets utveckling har varit fantastisk. Vi går in i en expansiv fas och kommer att fördjupa vårt arbete med pedagoger och skola, vilket ställer höga krav på strategisk förmåga och seniorskap inom PA och PR. Vi har tidigare arbetat med Rebecca och är imponerade av hennes tydligt värderingsdrivna arbete. Vi är mycket nöjda med rekryteringen och glada över att hon vill vara del av vårt team, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

- Berättarministeriets verksamhet har stor betydelse för många barn och lärare. Språket är nyckeln till så mycket när ett barn ska bygga sin framtid och förverkliga sina drömmar. Det känns fantastiskt att få bidra till en verksamhet med så mycket hjärta, säger Rebecca Krus.

I sin tidigare verksamhet har Rebecca Krus arbetat som rådgivare i strategisk kommunikation, med särskilt fokus på social och ekologisk hållbarhet, till myndigheter, ideella organisationer och företag. I grunden är Rebecca Krus förskollärare.

Rebecca Krus börjar på Berättarministeriet omgående.

För ytterligare information
Dilsa Demirbag-Sten, Verksamhetsansvarig Berättarministeriet, dilsa@berattarministeriet.se, 070-9588204
Rebecca Krus, Kommunikationsansvarig Berättarministeriet, rebecca@berattarministeriet.se, 0709-201402

Om Berättarministeriet
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14