Gör en pizza av dina rester istället för att slänga dem och köpa en fryst färdigpizza. Det tjänar både du och miljön på. Riktigt Miljönär-vänligt!

Bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända – till exempel att äta upp sina matrester. Miljönär-vänlig är märkningen som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. Den vägleder dig till smarta och hållbara sätt att leva.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunernas expertorganisation Avfall Sverige för att inspirera till en hållbar konsumtion. Vi vill uppmärksamma alla som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Dem vill vi ge vårt guldmärke.

– Att minska avfallet är en viktig fråga för oss alla. Förvisso är vi duktiga på att återvinna material och energi ur vårt avfall i Sverige. Men att avfallsmängderna ökar så snabbt är helt enkelt inte hållbart. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt och orsakar oönskade utsläpp. Vårt märke hjälper dig att handla smartare, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Idag har vi drygt 625 Miljönär-märkta verksamheter runt om i landet. Hjälp oss att hitta fler! På www.miljönär.se finns en karta över alla märkta verksamheter. Där kan du också ansöka om att märka din egen verksamhet eller få fler tips på hur du lever Miljönär-vänligt. Och följ oss via Facebook, nu är det 500 som gillar oss!

Så här räknade vi

Spara 1,2 kg koldioxid-utsläpp genom att göra en pizza av dina rester istället för att slänga resterna och köpa en fryst färdigpizza istället. Det motsvarar att ha på ugnen i 200°C i 24 timmar. Miljöpåverkan beräknas som undviken produktion av ost, korv, skinka och kebabkött motsvarande en fryst färdigpizza. Degen antas ha samma påverkan vid egen bakning som vid industriell produktion och inkluderas inte.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28,acg@avfallsverige.se

Om märkningen Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på miljönär.se. Där hittar du Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20