Armatec blir huvuddistributör för Reflex produkter inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning i Sverige med start den 1 april 2018.

Samarbetet omfattar både nyförsäljning och teknisk support för Reflex produkter på den svenska marknaden. SGP Armatec AS representerar Reflex på den norska marknaden sedan mer än 30 år, och besitter djup kunskap och erfarenhet om sortimentet vilket kommer att införlivas i det nya utvidgade samarbetet. Samarbetet är ett led i Reflex globala strategi att nå marknaden tillsammans med marknadsledare, vilka är experter på de branscher och applikationer som förekommer på deras geografiska marknader.

Armatec kommer att erbjuda hela Reflex produktsortimentet som består av energieffektiva, lättanvända och innovativa produkter som är ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv och ger låga underhållskostnader. Reflex är en ledande producent och leverantör av högkvalitativa system för smidig drift av vattenbärande system i modern HVAC. Reflex sortiment fokuserar på lösningar som betonar synergierna hos Reflex produktavdelningar, "Thinking solutions" betonar hela tillvägagångssättet, som går utöver produkter och betonar deras kompetens inom systemdesign. Man erbjuder sammankopplade lösningar som kan kombineras till effektivitet genom kompletterande tjänster.

Armatec, en del av Ernströmgruppen, är ett ledande kunskapsföretag inom flödesteknik som utvecklar och erbjuder skräddarsydda koncept som löser tekniska utmaningar inom vatten-, värme-, kyl- och processindustrin.

- With this new sales partnership with Armatec, Reflex is looking forward to expand its footprint through all Swedish territory and take a significant step toward market share development in both construction and industrial project markets, says Frederic Passot, Regional Sales Director Western Europe Reflex.

- Reflex är ett marknadsledande fabrikat inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning och har ett sätt att se på affären och en kultur som stämmer väl med Armateckoncernen. Reflex kompletta produktportfölj vidgar och utvecklar Armatecs erbjudande av hållbara, energieffektiva lösningar ingående i vårt Effergikoncept. Vårt samarbete säkerställer också en kontinuerlig produktutveckling i linje med framtida behov. Partnerskapet med Reflex ligger i linje med vår tillväxtstrategi och stärker Armatec på den Nordiska marknaden, säger Eva Karlsson, VD Armateckoncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Karlsson
VD Armateckoncernen
Telefon: +46 31 890 190
Epost: eva.karlsson@armatec.se

Frederic Passot
Regional Sales Director Western Europe Reflex Gmbh
Telefon: +33 612 95 40 79
Epost: frederic.passot@reflex.deArmatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 31 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Företagsnätverket, som 2019 för sjunde året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter över 2,5 miljarder kronor och har över 1 000 anställda i Norden och Baltikum.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Fredrik Ståhl

VD Armateckoncernen

fredrik.stahl@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 210