Armatec blir huvuddistributör för Reflex produkter inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning i Sverige med start den 1 april 2018.

Samarbetet omfattar både nyförsäljning och teknisk support för Reflex produkter på den svenska marknaden. SGP Armatec AS representerar Reflex på den norska marknaden sedan mer än 30 år, och besitter djup kunskap och erfarenhet om sortimentet vilket kommer att införlivas i det nya utvidgade samarbetet. Samarbetet är ett led i Reflex globala strategi att nå marknaden tillsammans med marknadsledare, vilka är experter på de branscher och applikationer som förekommer på deras geografiska marknader.

Armatec kommer att erbjuda hela Reflex produktsortimentet som består av energieffektiva, lättanvända och innovativa produkter som är ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv och ger låga underhållskostnader. Reflex är en ledande producent och leverantör av högkvalitativa system för smidig drift av vattenbärande system i modern HVAC. Reflex sortiment fokuserar på lösningar som betonar synergierna hos Reflex produktavdelningar, "Thinking solutions" betonar hela tillvägagångssättet, som går utöver produkter och betonar deras kompetens inom systemdesign. Man erbjuder sammankopplade lösningar som kan kombineras till effektivitet genom kompletterande tjänster.

Armatec, en del av Ernströmgruppen, är ett ledande kunskapsföretag inom flödesteknik som utvecklar och erbjuder skräddarsydda koncept som löser tekniska utmaningar inom vatten-, värme-, kyl- och processindustrin.

- With this new sales partnership with Armatec, Reflex is looking forward to expand its footprint through all Swedish territory and take a significant step toward market share development in both construction and industrial project markets, says Frederic Passot, Regional Sales Director Western Europe Reflex.

- Reflex är ett marknadsledande fabrikat inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning och har ett sätt att se på affären och en kultur som stämmer väl med Armateckoncernen. Reflex kompletta produktportfölj vidgar och utvecklar Armatecs erbjudande av hållbara, energieffektiva lösningar ingående i vårt Effergikoncept. Vårt samarbete säkerställer också en kontinuerlig produktutveckling i linje med framtida behov. Partnerskapet med Reflex ligger i linje med vår tillväxtstrategi och stärker Armatec på den Nordiska marknaden, säger Eva Karlsson, VD Armateckoncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Karlsson
VD Armateckoncernen
Telefon: +46 31 890 190
Epost: eva.karlsson@armatec.se

Frederic Passot
Regional Sales Director Western Europe Reflex Gmbh
Telefon: +33 612 95 40 79
Epost: frederic.passot@reflex.deArmatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190