Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Efter hård kritik backar regeringen idag och ändrar direktiven till LSS-utredningen. Det meddelades vid en pressträff med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. RBU har under lång tid krävt att besparingskraven ska tas bort från utredningen.

- När regeringen idag meddelar att besparingskraven i LSS-utredningen har slopats är det det enda rimliga och precis vad RBU har krävt i två års tid, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Förnuftet har segrat. Den utredning som ska föreslå förändringar i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan inte ha kvar sitt ensidiga besparingsfokus och det har regeringen äntligen förstått.

- Det är unikt att en utrednings förutsättningar ändras på det här sättet och det måste nu få ordentligt genomslag i utredningens fortsatta arbete och slutbetänkande. Med alla de problem vi ser med tillämpningen av assistanslagstiftningen så behöver vi en utredning som kan lämna konstruktiva förslag.

- Men en stor grupp som borde ha statlig assistansersättning har rasat ur systemet eller fått avslag på sina ansökningar, trots omfattande behov, säger Maria Persdotter. 1 400 färre har statlig assistans idag jämfört med när regeringen tillträdde och bara en av tio som ansöker för första gången får beviljat, alla andra får avslag. Vad gör regeringen åt det?

- En utredning som ska vara klar i slutet på året och som sedan ska bearbetas, remissbehandlas och så småningom landa i en proposition på riksdagens bord är ett mycket långsiktigt arbete. Samtidigt befinner sig många barn och vuxna och deras familjer i en katastrofal situation. Vad gör regeringen för dem?Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31