Profilbild

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss angående personlig assistans med förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Lagrådsremissen, som innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket för personlig assistans som presenterades i november, har efter RBU:s kritik förbättrats på en viktig punkt.

Regeringens ursprungliga förslag till ”nödstopp” innehöll en lucka som gjorde att många personer ändå skulle riskera att förlora sin assistans. Enligt regeringens förslag skulle en fullständig omprövning av rätten till assistans göras vid väsentligt ändrade förhållanden hos den assistansberättigade. RBU uttryckte i sitt remissyttrande stark kritik mot detta och skrev att en sådan omprövning endast ska omfatta just dessa ändrade förhållanden och inte en total omprövning av hjälpbehovet.

- Det är förstås glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

RBU har drivit kravet på ett nödstopp för indragna assistansbeslut ända sedan september 2016. Att regeringen till sist har backat är en framgång men det återstår mycket för att åter få en fungerande personlig assistans.

- Det här löser inte problemet för alla dem som står utanför assistansreformen. Fortfarande är det bara en av tio som ansöker om assistans för första gången som får den beviljad. Och ungefär 1200 hann falla ur assistansen innan nödstoppet kom. Och det handlar om människor med mycket omfattande behov. Många av dem är barn.

- Regeringen måste inse att det förslag man nu lägger fram är långt ifrån tillräckligt, säger Maria Persdotter.
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76