Maria Persdotter Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Idag presenterar regeringen ett gammalt förslag som nytt: Kommunerna ska bli skyldiga att höra av sig till personer som fått avslag/förlorat assistansersättning från Försäkringskassan. Förutom att det är gammal skåpmat hjälper det inte att kommunen hör av sig om den ändå inte beviljar insatser. Ett slag i luften och alldeles för klent, säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter.

- Idag är det ungefär 1 400 färre som har personlig assistans från Försäkringskassan jämfört med när regeringen tillträdde, säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter. Nästan 9 av 10 som ansöker om personlig assistans får avslag. För den som är i behov av personlig assistans är det ett beslut om personlig assistans som behövs, inte information om möjligheten att ansöka.

Den förändring som regeringen nu presenterar innebär endast en skyldighet att informera, förändringen säger inget om att kommunen faktiskt ska ge insatser.

- Det här är ett slag i luften och alldeles för klent, säger Maria Persdotter. Regeringen säger att man med förslaget vill försäkra sig om att assistansen ska bli bättre och att man är angelägen om att de som har behov av assistans också får rätt till det. Dessvärre klingar detta falskt eftersom detta inte på något sätt påverkar rätten till personlig assistans, säger Maria Persdoter.

- Om regeringen verkligen menar allvar med att leva upp till intentionerna i LSS finns bara en sak att göra: ta bort besparingsdirektiven till LSS-utredningen. Så länge regeringens egen utredare har i uppdrag att göra ytterligare neddragningar inom personlig assistans så framstår dagens utspel mest som politiskt spel för gallerierna och ett desperat försök att lugna den starka opinion som regeringen har emot sig i den här frågan, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31