SVT:s granskning av assistanskrisen visar att barn med funktionsnedsättning tvingas flytta till barnboenden istället för att växa upp i sin familj. Föräldrar till barn som förlorat rätten till assistans orkar inte längre och allt fler kommuner bygger nu nya barnboenden.

– Efter år av vaknätter, oro och stora svårigheter att sköta sitt arbete ser föräldrarna till slut ingen annan väg än att lämna bort sitt barn. Men vi ska inte ha ha en situation där man tvingas lämna bort sitt barn, då har det gått för långt, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
 
Inför 2016 fick Försäkringskassan tydliga order från regeringen om att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Och det har myndigheten gjort. Idag är det över 1 600 färre som har statlig assistansersättning jämfört med när regeringen tillträdde. Det är näst intill omöjligt att få assistans beviljad, särskilt om man är barn.
 
– Snart är det val och de båda stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna, har inte ett enda offensivt förslag när det gäller LSS och personlig assistans. Det är uselt, vi vill ha besked, säger Maria Persdotter.
 
En färsk opinionsundersökning från Novus visar att den förda politiken inte har väljarnas stöd. Hela 92 procent svarar att det är viktigt att barn med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna växa upp i sin familj och inte på ett boende. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31