Mats Pulkkinen föll livlös ihop i sitt hem på grund av ett hjärtstopp. Hans liv räddades av frivilliga livräddaren Ida-Maria Rigoll som kallades till platsen via tjänsten Sms- livräddare. Nu införs systemet i Kronobergs län.

Media är välkommen på pressträff måndagen den 25 maj med anledning av att Region Kronoberg nu ansluter sig till tjänsten Sms-livräddare – ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp. På plats finns involverade aktörer och även överlevaren Mats Pulkkinen och livräddaren Ida-Maria Rigoll från Blekinge.

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de registrerade livräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på att ambulans anländer.

Tjänsten drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera tjänsten i sin region så att frivilliga sms-livräddare kan hjälpa till vid befarade hjärtstopp.

Medverkande på pressträffen

Mats Pulkkinen, överlevare
Ida-Maria Rigoll, sms-livräddare
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande
Mats Johnsson, säkerhetsstrateg Region Kronoberg
Marina Persson, gruppchef SOS Alarm Växjö
Jessika Holmström, Heartrunner

Plats: Konferensrum Poseidon, Centrallasarettet Växjö

Tid: Måndag 25 maj, kl 10

Meddela gärna om ni planerar att närvara, mejla till marie.lendahls@kronoberg.se.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt