En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronoberg. Studien visar att endast två av högkapacitetstesterna har en tillräcklig tillförlitlighet för att kunna användas i kliniskt bruk för enskilda patienter.

Studien har utvärderat tillförlitligheten på tre nya högkapacitetstester från stora internationella leverantörer samt ett lågkapacitetstest från en mindre leverantör. 

Vi har inte sett att någon annan forskargrupp ännu publicerat en liknande jämförelse, varken i Sverige eller i andra länder, säger Annika Petersson, verksamhetschef på klinisk kemi och transfusionsmedicin i Region Kronoberg.

Testernas tillförlitlighet utvärderades genom jämförelse och analys av serum från personer som haft covid-19 och serum tagna innan pandemin bröt ut. För att ett test ska vara tillförlitligt måste det kunna hitta antikroppar i ett prov men inte ge utslag när det inte finns några antikroppar i provet.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt