Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Alla vårdcentraler i Kronobergs län erbjuder provtagning. Testet är kostnadsfritt för patienten, i enlighet med Smittskyddslagen. Patienten beställer provtagning genom att kontakta sin vårdcentral under ordinarie öppettider, och välja knappval för Corona-provtagning. Hen blir sedan kontaktad av sin vårdcentral.  

– Patienten får instruktioner vid kontakten med vårdcentralen – man kan alltså inte komma på drop-in. Om det blir aktuellt med självtest får patienten ett provtagningskitt samt instruktioner om hur provet ska lämnas in. På en del vårdcentraler, utifrån lokala förutsättningar, kommer vårdpersonalen att göra provtagningen på plats, berättar Catrin Mård, biträdande verksamhetsområdeschef för primärvård och rehab i Region Kronoberg.

De prov som tas på vårdcentralerna görs i näsan och svalget. Självtestet görs på saliv och genom ett prov från näsan.

Observera att den provtagning som nu erbjuds rör pågående covid-19-infektioner. Antikroppstest, som visar om en person tidigare haft infektionen, är i nuläget inte tillgängligt för privatpersoner i Kronoberg. Region Kronoberg planerar för att kunna erbjuda antikroppstester för allmänheten i augusti.

Läs hela pressmeddelandet

 


Ämnen

Corona

Platser

Kronoberg

Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt