Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver gymnasiet även arbeta med grundskolan.

- Att utöka bidraget till UF är en av vägarna för att fostra blivande entreprenörer och företag i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg finansierar ett antal organisationer genom årligt driftsanslag – däribland Ung företagsamhet Kronoberg. UF är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

- Med ett ökat driftsbidrag har vi nu möjlighet att lägga mer personalresurser på vårt arbete med grundskolan. Det betyder att vi kan besöka fler skolor, ha kontakt med fler lärare och elever för att inspirera kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Ju tidigare man får träna dessa förmågor desto bättre för både individ och samhällsutvecklingen, säger Sara Almkvist, regionchef på Ung företagsamhet Kronoberg.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22