Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra året av landets regioner.

 
- Det är roligt att vårt beslut att satsa på en fossilfri fordonsflotta blir verklighet och att vår fordonsflotta förbättrats så mycket under året, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). 
 
2019 antog Region Kronoberg ett nytt hållbarhetsprogram med tydliga mål för resor i tjänsten. Två av målen är att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter till 2023 och använda 100% förnybara bränslen. 
 
- För att lyckas med detta har vi satsat på gas och elbilar som tjänstefordon och HVO där el eller gas inte fungerar säger, Agneta Carlsson, miljösamordnare, Region Kronoberg. 
 
Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt