Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg låten ”Into your head” som handlar om sex och etikett för att uppmärksamma ämnet. Idag släpps musikvideon och i samband med stadsfesten ”Karl-Oskardagarna” i Växjö kommer den under lördagen att visas löpande på festens stora scen.

Kampanjen består dels av en kortare informationsfilm i form av en animerad musikvideo och dels av en riktig professionell låt för att kunna gå djupare in på ämnet och öka kontakten med målgruppen.

- Vi kan inte förvänta oss att unga ska hitta till oss och lyssna på vad vi säger. Det är vår uppgift att hitta nya kanaler för att nå ut till målgruppen, säger Angelica Arvidsson, utvecklingsledare på folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg.

Läs hela pressmeddelandet, lyssna på låten och se filmenVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt