Regionala utvecklingsnämndens beslutade idag att ge riktade pengar till att utforska nya möjligheter i besöksnäringen och stödja företag i kris. Pengarna går till insatser i det helägda bolaget AB Destination Smaland och det delägda bolaget Almi Kronoberg AB. Dessutom fattades beslut kring insatser som bidrar till en hållbar omställning på längre sikt.

Coronapandemins konsekvenser drabbar besöksnäringen i Kronoberg hårt.
- Vi har vanligtvis en stor andel turister från Tyskland, Holland, Danmark vilket såklart minskar nu. Statistik visar att det finns jättepotential i hemmasemester. Svenskar gör av med mer pengar utomlands än vad utländska gäster gör av med i Sverige, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

AB Destination Småland får därför 500 000 kronor för att lyfta fram goda exempel och produkter för svenska turister. Arbetet genomförs med Smålands turism.

Almi Kronoberg AB får 450 000 till att stödja minst 50 regionala företag som drabbats. 

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt