Nu testar Region Kronoberg en ny digital kontaktväg, appen Min vård Kronoberg. I appen kan invånare bland annat söka vård, beskriva sina symtom via text och bild eller ha ett videomöte med vårdpersonal och tandläkare.

Pilotprojektet med appen är ett viktigt steg i att digitalisera hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

- En ökad digitalisering av vården är nödvändig för att vi bättre ska kunna möta invånarnas behov framöver. Därför känns det extra roligt att vi nu är igång och testar en ny digital kontaktväg för våra invånare. Det ska bli spännande att följa pilotprojektet och dess utveckling, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

I pilotprojektet ingår Folktandvården, vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum samt psykiatrin. Vårdcentralen Lammhult och Folktandvården är först ut och kan nu ta emot patienter via appen.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt