Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen statistik över hur årets influensakampanj fallit ut. Region Kronoberg ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, 62 procent av länets ålderspensionärer (65 år och äldre) valde att vaccinera sig. Region Kronoberg vaccinerade därmed näst flest i landet, strax efter Region Jönköpings län.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med vårdcentraler, specialistmottagningar och kommuner i Kronoberg. Det tror jag ligger bakom att vi lyckas uppnå en hög vaccinationstäckning, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronobergs län.

Läs hela pressmeddelandet här


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt