Logotyp Fotograf/Källa: Region Kronoberg

Region Kronobergs årsberättelse för 2017 publiceras idag på www.regionkronoberg.se/arsberattelse.

Årsberättelsen är en kortare variant av Region Kronobergs årsredovisning, som på ett tydligt, informativt och enkelt sätt presenterar ett urval av händelser, statistik och resultat från 2017.  

I år publiceras Region Kronobergs årsberättelse för första gången på en digital plattform. Syftet är att tillgängliggöra 2017 års resultat och händelser för invånare, medarbetare, förtroendevalda, samarbetspartners och andra intressenter, och att var och en i sin egen takt och ordning ska kunna klicka sig runt på webbplatsen och ta del av vad som hänt i Region Kronobergs breda verksamhet under 2017.

Läs hela pressmeddelandet.Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt