En ny kartläggning som Kultur i Väst tagit fram visar att Västra Götalandsregionen och kommunerna går i delvis olika riktningar kring kulturpolitiken. Regionen strävar efter att hålla samman och förena, medan kommunerna i allt högre utsträckning vill lyfta fram det unika. Resultatet i rapporten presenteras på konferensen Vad har ni för plan? – en dag om strategier och planer för kultur, bibliotek samt barn och unga på Göteborgs stadsbibliotek den 3 december.

I rapporten är det många kommuner som lyfter fram behovet av att göra den egna orten mer attraktiv. Ett sätt för kommunerna att lyfta fram det unika är att arbeta med metoden Cultural planning. Man intresserar sig för relationen mellan identitet och kultur, det vill säga hur kultur kan bli den resurs som kan främja den lokala platsens utveckling. Man vill både säkra skatteunderlaget och locka arbetskraft.

Ett levande kulturliv och bra fritidsutbud är en viktig framgångsfaktor och för allt fler kommuner en förutsättning för en hållbar utveckling. Att samverka kring kultur över administrativa, geografiska och sociala gränser framgår som en av de viktigaste frågorna. En del menar att kulturen utvecklas mot att bli en strategisk kärnverksamhet i kommunerna som berör i stort sett alla politik- och förvaltningsområden.

Samtidigt visar rapporten att för region och stat handlar det om att hålla samman och förena, snarare än att lyfta fram det unika. Den kommunala kulturpolitiken framställs som mer instrumentell än vad kulturpolitik på regional och statlig nivå gör. Vidare efterfrågar kommunerna mer kunskap och inspiration framförallt riktat till politiker. Resultatet visar att Kultur i Väst har en viktig roll som inspiratör och processtödjare bland annat med kommunala kulturstrategiska dokument.

– Min erfarenhet är att vi som arbetar med frågan måste visa på goda exempel när vi samtalar med kommunerna. Vi måste vara specifika och peka på vilken konkret betydelse kulturen kan ha, säger Bengt Källgren, enhetschef på Kultur i Väst.

Rapporten pekar på att det framförallt är i kommunerna som det kulturpolitiska arbetet görs i praktiken.

– Kartläggningen ger oss på Kultur i Väst en bättre bild av kommunerna och det intensiva och variationsrika utvecklingsarbete som pågår i Västra Götaland. Många frågor är viktiga för att vi ska kunna göra rätt insats på rätt plats. Ju mer man utgår från det lokala sammanhanget och allt det som kommunerna gör och samarbetar kring, desto mer intressant blir också den regionala kulturpolitiken. Att vi bygger från grunden och kommunicerar med kommunerna kring olika frågor, och där vi som jobbar med kultur på regional nivå kan komplettera det som redan görs. Vi ska vara ett bra stöd och komplement till deras arbete, säger Simon Roos, konsulent på Kultur i Väst.

Fakta Samverkan är vårt förnamn:
Under 2013 och 2014 har Kultur i Väst arbetat med en kartläggning av hur man formulerar sig kring kultur i kommunerna i Västra Götaland. Genom kartläggningar, rapporter och intervjuer har vi skapat en kartbild över kommunala strategier, planer och arbete med kultur. Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och har i uppdrag att utveckla och stärka konstens och kulturens roll i Västra Götaland. En del av detta handlar om att ha fokus på hela samhället och fungera stödjande för lokal kultur och demokratifrågor. Resultatet i rapporten presenteras på konferensen Vad har ni för plan? – en dag om strategier och planer för kultur, bibliotek samt barn och unga på Göteborgs stadsbibliotek den 3 december.

Beställ eller ladda ner Samverkan är vårt förnamn här.

Kontakt:
Simon Roos, konsulent Kultur i Väst
E-post: simon.roos@kulturivast.se
Tel: 031-333 51 33
Mobil: 0708-42 15 38

Bengt Källgren, enhetschef Kultur i Väst
E-post: bengt.kallgren@kulturivast.se
Tel: 031-333 51 85
Mobil: 0705-85 18 30

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se


Bifogade filer

 ppyrptj2mkgzbdqjdjv1
Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45