I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle.

– Tanken är att vi ska bemanna boendet från september till våren 2019, säger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

När förvaret i Stockholm behövde utöka sina platser sommaren 2017 tog de över Migrationsverkets ankomstboende i Märsta. Sedan dess har region Stockholm bara ett ankomstboende, boendet Centria vid Telefonplan i Stockholms stad med 196 platser.

– Vid flera tillfällen har ankomstboendet vid Telefonplan nästan varit fullbelagt. Att vi nu får tillgång till de här plasterna i Gävle gör oss mindre sårbara i höst och vinter, säger Magnus Rodin.

Svårigheten att hitta lokaler i Stockholmsområdet ligger bakom beslutet att öppna boendet i Gävle. Sedan början på juni har lokalerna stått tomma. Och eftersom Migrationsverkets kontrakt med fastighetsägaren går ut först i mars 2019, betalar verket i dagsläget för tomma lokaler.

Hur behovet av ytterligare ankomstboendeplatser för region Stockholms del kommer att lösas från och med våren 2019 är ännu inte klart. Migrationsverket arbetar för att hitta en permanent lösning.

FAKTA

 • På ankomstboendet i Gävle kommer asylsökande att kunna bo en kortare tid i väntan på en plats i ett anläggningsboende. Boendet kan även vid behov fungera som utreseboende för de asylsökande som har fått avslag på sitt beslut. Som mest kommer 200 personer att kunna bo på boendet.
 • Asylansökningar kommer även i fortsättningen tas emot på servicecentret i Sundbyberg i Stockholm. Någon ansökningsfunktion kommer inte att öppna upp i Gävle.
 • Boendet kommer att bemannas av en teamledare och tre boendeassistenter som anställs av region Stockholm. Samtliga är bosatta i Gävle och har tidigare arbetat på boendet.


 • Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


  Kontakt


  Migrationsverkets presskontakt

  presstjansten@migrationsverket.se

  010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

  Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.