Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.


− Vi kan nu flytta allt återvändandearbete från mottagningarna utan att öka resurser i Göteborg särskilt mycket. Vi siktar på en effektivisering, vilket förhoppningsvis leder till samordningsvinster och större kunskap, säger Migrationsverkets regionchef Väst Marcus Toremar.

En fördel är att en återvändandeenhet arbetar koncentrerat med återvändande. En annan är att enheten i Göteborg ligger nära Migrationsverkets utreseboende, förvaret, och Landvetter.

− Att vi inte finns på alla orter kan vi lösa med till exempel mobila team som reser i regionen, säger Marcus Toremar.

Fortfarande aktuellt med en minskning på vissa orter
Sedan mitten av mars har region Väst arbetat med att konkretisera antal årsarbetare per befattning och ort i regionen. Det innebär att regionen kunnat fastställa ett överskott av assistenter på vissa orter, och samtidigt ett ökat behov av handläggare.

− Det är viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats. För att enheterna ska klara sina uppdrag kommer de nischas så att alla inte gör allt, säger regionchef Marcus Toremar.

Mottagningsenheterna i Halmstad, Mariestad och Vänersborg är de som berörs mest av förändringarna. Mottagningen i Halmstad måste minska till 30 årsarbetare och både i Vänersborg och Mariestad kommer tre enheter bli två.

− Men jag vill vara tydlig med att vi inte lägger något varsel idag. Ännu vet vi inte hur 2018 års budget kommer se ut, säger Marcus Toremar.

*Årsarbetare är inte samma sak som antal medarbetare.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.