Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Tillväxtverket ger regionen 4,7 miljoner till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Målet är utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i alla delar av landet där regionerna, enligt Tillväxtverket, behöver ta ledartröjan.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt