”Food Systems for the Future”. Heldagskonferens i Södertälje torsdag den 1 februari. Foto: Fredrik Sederholm.

Hur skapar vi framtidens hållbara livsmedelssystem? Den frågan diskuteras under heldagskonferensen ”Food Systems for the Future” imorgon, torsdag den 1 februari, i Södertälje Science Park. Huvudtalare är Carola Strassner, professor i hållbara livsmedelssystem och näringsekologi vid Münster University of Applied Sciences i Tyskland.

Konferensen ”Food Systems for the Future” synliggör sambanden mellan vad som sker regionalt och globalt – och hur livsmedelsföretag, myndigheter och konsumenter som agerar regionalt har en global påverkan. Genom kunskap kring hur innovativa kunskapskluster skapas kan vi bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Konferensen bjuder också på en marknad för forskningsidéer som ger förutsättningar för nya samarbeten mellan livsmedelssektorns aktörer och kan leda till gemensamma forskningsprojekt. Samt ett dialogcafé om hur vi bäst främjar regionala livsmedelssystem.

Konferensen har initierats av Södertälje kommuns projekt MatLust och genomförs i samarbete med Södertörns Högskola, BERAS International, Organic Food System Programme, KTH och Länsstyrelsen i Stockholm. Konferensen är också en del av FN:s program för hållbara livsmedelssystem, där ett huvudprojekt är Organic Food System Programme (OFSP). Södertälje kommun är partner i OFSP och bidrar därigenom till FN:s program.

Genom detta samarbete ges konferensens deltagare möjlighet att bidra till såväl Länsstyrelsens arbete med Stockholms läns livsmedelsstrategi och FN:s program för hållbara livsmedelssystem, en del av det globala målet för hållbar konsumtion och produktion.

När: Torsdag den 1 februari, kl. 09.15-16.15.

Var: MatLust/Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje. Lokal: Black Box.

Arrangörer: Projekt MatLust, Södertörns Högskola och BERAS International i samarbete med Organic Food System Programme, KTH och Länsstyrelsen i Stockholm.

Program: Läs mer här.

Talarpresentation: Läs mer här.

Konferensen genomförs under Södertälje Science Week, läs mer här. Projekt MatLust arrangerar även andra aktiviteter under veckan, läs mer här.

Kontakt:
Sara Jervfors
, projektchef MatLust, kostchef Södertälje kommun; 08-52306466, sara.jervfors@sodertalje.se.

Daniel Dworetsky, kommunikationsansvarig, MatLust. 08-52304805, daniel.dworetsky@sodertalje.se.
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-2021. Målen är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till små och medelstora livsmedelsföretag. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36