Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. I Blekinge, Kalmar och Kronbergs län stöttar Energikontor Sydost rådgivarna i kommunerna.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och fokus ligger fram till 2019 främst på solelinstallationer och hållbara transporter. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

– Vi som energikontor leder samordningen av aktiviteter och hjälper respektive kommuns energi- och klimatrådgivare inom de insatser som utförs. Vidare arbetar vi också för att på regional och nationell nivå få fram rätt information och material till de aktiviteter som planeras i vår region. Samarbetet i denna satsning mellan regionens kommuner viktigt i vårt gemensamma arbete för ett fossilfritt samhälle, säger Roger Gunnarsson, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontor Sydost.

Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.

– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten samt stöttas av de regionala energikontoren, och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar.

 

För mer information, kontakta

Energikontor Sydost
Roger Gunnarsson, regional utvecklingsledare             
Tel. 070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se 

http://energikontorsydost.se/

 

Mer om Insatsprojekten Solel och Hållbara transporter på Energimyndigheten

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93
E-post: alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projeklendare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22
E-post: elin.tornwall@energikontor.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56