Regionfullmäktiges sammanträde den 24 november är slut. Under sammanträdet fattade ledamöterna bland annat beslut om att Agnesbergs folkhögskola blir självständig och skiljs från Västra Götalandsregionens från den 1 januari 2016.

Ledamöterna fattade även beslut om finansiella riktlinjer med tillägg om att avstå placeringar i företag som i huvudsak utvinner fossila bränslen, att godkänna delårsrapporten med en prognos om ett överskott på 200 miljoner för 2015 samt om nya reglementen för styrelser och nämnder. Tre motioner lämnades in för beredning.

Sammanträdet präglades till en början den utrymning som genomfördes av säkerhetsskäl under förmiddagen och ett tre timmar långt avbrott i förhandlingarna. Anledningen var upptäckten av en väska med okänt innehåll utanför sessionssalen i kommunhuset i Vänersborg, där fullmäktige sammanträder. Efter en polisinsats konstaterades att väskan var ofarlig och fullmäktige kunde återuppta förhandlingarna klockan 13.00.

Sammanträdet gick att följa direkt via webb-TV, webb-radio och närradion över Västra Götaland. Mötet går att se och höra i repris från onsdagen den 25 november på www.vgregion.se/webb-tv

Besluten i korthet

Sammanträdet den 24 november fullmäktiges sista 2015. Ledamöterna samlas nästa gång till sammanträde den 2 februari 2016.

Kontakt

Ordförande: Joakim Larsson, 070-340 83 89, joakim.larsson@vgregion.se.
Vice ordförande: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se
2:e vice ordförande: Magnus Berntsson, 0707-14 47, magnus.berntsson@vgregion.se;

Kommunikatörer: Presstjänsten Niclas Samsioe 0706-98 06 35

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

 


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se