Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om att tidigarelägga satsning på intensivvården och om förmånscykel som personalförmån.

Särskild utbildning i intensivvård tidigareläggs

Regionstyrelsen beslutar att tidigarelägga den särskilda utbildningen i intensivvård för erfarna sjuksköterskor och undersköterskor till hösten 2021.

I Västra Götalandsregionens budget för 2022 avsätts 130 miljoner kronor för att förstärka och komplettera IVA-vården vid extraordinära situationer. Det innebär att 70 sjuksköterskor och 70 undersköterskor från andra verksamheter än IVA får möjlighet till en särskild utbildning i intensivvård för att kunna komplettera och förstärka den ordinarie IVA-verksamheten.

Nu tidigareläggs alltså utbildningen till hösten 2021.

 

VGR inför förmånscykel som personalförmån

Västra Götalandsregionen kommer att upphandla förmånscykel som personalförmån. Förmånen ska ske med bruttolöneavdrag och avtalet ska vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppmuntra motion bland medarbetarna.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se