Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sammanträdet 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.

Förslag om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att besök hos sjuksköterska på vårdcentral blir avgiftsfria för alla personer över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022.

De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022. Antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022.

 

Initiativärende från (S) om extra pengar till sjukhusen bordlades

Regionstyrelsen beslutade att bordlägga initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till nästa sammanträde den 25 maj.

Regionstyrelsen bordlade också koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet till sammanträdet den 25 maj.

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter

 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99