Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att godkänna Psykiatripartners i Östergötlands ansökan om att bedriva specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet.

Psykiatripartners i Östergötlands verksamhet är planerad att dra igång den 11 oktober.

– Vi är nöjda med att det nu kommit in en aktör som vill bedriva barn- och ungdomspsykiatri i länet. Vår förhoppning är att det ska öka tillgängligheten och minska köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet om regionstyrelsens sammanträde.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt