I morgon sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Linjetrafikupphandling 2023 – Kvalificeringsvillkor och annonsering. Det är nu tid att genom annonseringen påbörja Linjetrafikupphandling 2023 och dess prekvalificeringsprocess.
  • Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. Region Kronobergs behov av ändamålsenliga lokaler för hjälpmedelscentral och ett sammanhållet arkivcentrum föreslås nu placeras i hus E 56, Sigfridsområdet. Hjälpmedelscentralen är lokaliserad på Norrängen där området är under utveckling och kommer framöver förändras då en ny bussdepå för elbusstrafik är tänkt till området.
  • Utökning av bevakning på Ljungby lasarett. Förslaget är att Ljungby lasarett förses med samma bevakningslösning som Centrallasarettet Växjö, det vill säga dygnet runt-bevakning årets samtliga dagar, utöver den extrabevakning som sker i akutklinikens verksamhet helgnätter.

Tid: 2 juni kl 09:00 – 12:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

> Kallelsen i sin helhet

> Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt