Den 18 augusti klockan 10 är det dags för höstens första regionstyrelse. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

  • Information – fastighetsutvecklingsplan Ljungby lasarett.
  • Information – statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
  • Månadssammandrag maj 2020 Region Kronoberg. Verksamhetens nettokostnad är ackumulerat 37 miljoner kronor lägre än budgeterat men resultatet dras ned av att utfallet för finansieringen är 80 miljoner kronor sämre än budgeterat.
  • Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg – Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård. Regionstyrelsen föreslås godkänna ansökan från Psykiatripartners i Östergötland AB om att som en del av vårdvalet bedriva specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt