Reglerna för förebyggande sjukpenning fungerar inte som avsett för arbetet med att förebygga sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

ISF har granskat hur förebyggande sjukpenning fungerar i praktiken när det gäller Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och indirekt de försäkrade personerna som ska delta i förebyggande behandling eller rehabilitering.

 – Det är allt för få personer med psykisk ohälsa eller diffusa fysiska besvär som får förebyggande sjukpenning, säger Ola Leijon, projektledare på ISF.

För att ha rätt till förebyggande sjukpenning ska en behandling pågå under minst en fjärdedel av en persons normala arbetsdag. ISF:s granskning visar att reglerna inte fungerar för korta behandlingar, eftersom de oftast inte pågår en fjärdedel av arbetsdagen.

 – Reglerna bör göra det möjligt för personer att delta i kortare behandlingstillfällen, till exempel i KBT-behandling vid psykisk ohälsa, säger Ola Leijon.

Reglerna för den förebyggande sjukpenningen behöver moderniseras så att de är ändamålsenliga, träffsäkra och funktionella för Försäkringskassans, hälso- och sjukvårdens och arbetsgivares arbete med att förebygga att människor blir sjuka eller får nedsatt arbetsförmåga, och förhindra onödig sjukfrånvaro.

Rapportens titel: Förebyggande sjukpenning – en granskning av sjukpenning i förebyggande syfte, ISF Rapport 2020:6

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Ola Leijon, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 60.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

 

Den 1 januari 1992 infördes sjukpenning i förebyggande syfte för personer som deltar i förebyggande medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering.

  • Förebyggande sjukpenning är en ersättning för förlorad inkomst som en försäkrad person kan få när hen måste vara borta från sitt arbete, under mist en fjärdedel av arbetsdagen, för att delta i medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering.
     
  • Förebyggande sjukpenning betalas ut till personer som har ett läkarutlåtande och en av Försäkringskassan godkänd behandlingsplan, och i övrigt uppfyller kraven för att ha rätt till förmånen.

År 2019 fick knappt 12 000 personer förebyggande sjukpenning. Det motsvarar ungefär 2 procent av antalet personer som fick någon av sjukpenningförmånerna.

 

 

 

 

Vill du inte längre ta emot nyhetsbrev från Inspektionen för socialförsäkringen? Skicka ett mejl till registrator@inspsf.se med ämne Ej fler nyhetsbrev.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg, Besöksadress: Lilla Bommen 1, Telefon: 010-174 15 00, E-post: registrator@inspsf.seKontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00