Drygt 76 miljoner kronor går till nio nya projekt i Halland som syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläpp.

Den största satsningen är Laholms Fjärrvärme AB som får hela 62,7 miljoner kronor för fjärrvärmeutbyggnad i Laholm. Det är det största projektet som fått bidrag genom Klimatklivet hittills i Halland, med ett belopp som överskrider det totala beloppet för alla tidigare åtgärder i Halland. Det är dessutom det tredje största projektet i landet den här ansökningsomgången.

Vi är jätteglada och lite omtumlade! Nu kan vi äntligen köra igång fjärrvärmeprojektet i Laholm på riktigt! För att kunna bygga ut och erbjuda detta fossilfria uppvärmningsalternativ kommer vi behöva nyanställa 4–6 personer lokalt i Laholm och dessutom anlita 15–20 personer från lokala entreprenörer under utbyggnadstiden. Projektet kommer även gynna lokala bränsleleverantörer, säger projektledare Carna Walle för Laholms fjärrvärme.

Det är fantastiskt roligt att det händer så mycket inom klimatområdet i Halland. Det är särskilt spännande att det ges möjligheter att utveckla fjärrvärmen i Laholm, säger Landshövding Lena Sommestad.

Övriga projekt som får bidrag är:

  • Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB får bidrag för att bygga en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. Detta i samband med att man bygger en ny omlastningsstation för insamlat källsorterat avfall från hushåll i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Syftet är att kunna producera mer biogas i Falkenberg istället för att transportera avfallet till Jönköping.
  • Decon Industrier AB får bidrag för att energikonvertera en av sina fastigheter i Hyltebruk. Olja och el kommer bytas ut mot träflis.
  • Falkenberg Energi AB får bidrag för att energikonvertera värmeleveransen till en spannmålstork. Torken kan då konvertera från naturgas till fjärrvärme till 60 %.
  • Varberg Energi AB får bidrag för att bygga ut fjärrvärmenätet till Belid AB som idag värmer sina lokaler med olja och el.
  • Dessutom får fyra aktörer bidrag för att sätta upp laddningsstationer för elbilar i Halland. Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening kommer installera en laddningsstation med semisnabb laddning vid Åkulla friluftsområde. Södra Hallands Kraft Ekonomisk Förening ska installera en laddningsstation med normalladdning vid Stortorget i Laholm. Branäsgruppen AB kommer sätta upp en laddningsstation med normalladdning vid skidanläggningen Vallåsen i Laholms kommun. Halmstad energi och miljö AB, HEM, ska installera en laddningsstation med normalladdning i Svartmunkens P-hus i Halmstad, där 20 stycken elbilar ska kunna ladda samtidigt.

Vad har vi uppnått inom Klimatklivet?
Hittills har 44 projekt i Halland beviljats 115 miljoner i bidrag från Klimatklivet. Åtgärderna bidrar med en koldioxidminskning på drygt 22 600 ton per år. Nationellt har 1305 lokala projekt hittills fått stöd om 2,6 miljarder kronor från Klimatklivet. Totalt kommer åtgärderna att bidra till en koldioxidminskning på över 760 000 ton per år.

De största utsläppsminskningarna sker inom åtgärdskategorierna produktion av biogas, energikonvertering och transporter. Flest ansökningar kommer från företag, vilket gör att den organisationstypen är den som får mest stöd beviljat. Hälften av de beviljade ansökningarna rör olika typer av laddningsstationer för elfordon.

Redan den 15 januari 2018 finns det nya möjligheter för fler att söka bidrag från Klimatklivet.

Se en sammanställning av tidigare beviljade projekt

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats

För ytterligare information:

Martin Gometz, Miljövårdsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län.

Telefon: 010-2243250 . E-post: Martin.Gometz@lansstyrelsen.se


Ämnen

Klimatfrågor

Platser

Halland

Taggar

Klimatklivet

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275