Fotograf/Källa: Foto: Länsstyrelsen

I år anordnar Länsstyrelsen tillsammans med lokala aktörer fler än 140 aktiviteter i länets naturreservat. Ett nytt rekord! Första aktiviteten blir en vandring i Biskopstorps naturreservat i Halmstads kommun den 14 april och först i slutet på oktober är säsongen över.

Vi vill att fler hallänningar av alla åldrar, kön och bakgrunder ska komma ut och få ta del av alla positiva effekter som naturupplevelser innebär. På våra aktiviteter kommer man till spektakulära platser tillsammans med guider som är experter på Hallands natur och kultur. Under året blir det bland annat olika fotovandringar, svampsafarin, fågelturer, barnaktiviteter och mycket mer.

Flera av länets reservat är tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer. I fjol hade vi ett antal guidningar med extra fokus på tillgänglighet och detta är något vi satsar på även i årets program. Till exempel kan vi erbjuda hörslinga vid tre aktiviteter.   

Ingen bil? Inga problem! Många av våra aktiviteter kan man även nå med buss. I broschyren har vi använt en bussymbol som visar att det finns en hållplats max en kilometer från platsen och en passande tur i tidtabellen.

Vill ni skriva om årets guideprogram så hör gärna av er! Vi kan ordna pressträff i valfritt reservat och hjälper till med kontaktuppgifter till övriga guider, om det är något särskilt ni är intresserade av att ta del av under året.

Broschyren finns att hämta på turistbyråer, vårdcentraler och bibliotek. Aktiviteterna läggs även in på kommunernas kalendarier och på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland samt på Facebooksidan Naturreservat i Halland

Hur startade projektet och varför är detta viktigt?

Länsstyrelsens arbete med guidade vandringar startade i projektform i liten skala under 2007 med tre guidningar. 2009 hade projektet växt till ungefär samma omfattning som i dag. Naturreservaten är tillgängliga för alla och det är gratis inträde. Friluftsliv är positivt för den fysiska och psykiska hälsan, vilket gynnar både den enskilda människan och samhället i stort.

För ytterligare information:

Nicole Blomstrand, kommunikatör Länsstyrelsen i Hallands län 010 – 224 33 04

HG Karlsson, naturguide och samordnare för guideprogrammet 070-773 03 55Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275