Foto: Chris Jonkers

Sveriges kommuner satsar på filmverksamhet för barn och unga. Vårens stödomgång från Filminstitutet innebar dubbelt så många ansökningar som tidigare. Totalt söktes fem miljoner kronor för satsningar inom skolbio, filmkurser inom kulturskolan och andra filmkulturella verksamheter på skolor. Drygt två miljoner kronor är beviljade.

– Film tar en allt större plats i barn och ungas vardag och kunskap om filmens språk och dess betydelse är en nödvändighet i dagens samhälle. Att användning av film i undervisning på landets skolor och kulturskolor sprider sig är ett betyg på att filmens möjligheter fått ett starkare fäste, säger Svenska Filminstitutets vd Anna Serner.

Allt fler kommuner med kulturgarantier inkluderar skolbio. Trots det erbjuder enbart ungefär hälften av landets kommuner skolbio till sina elever.

– Vi vill att det ska bli fler. Under hösten planerar vi därför en skolbiosatsning för att öka kunskapen om hur skolor och kommuner kan komma igång med skolbio, säger Anna Serner.

Bland de kommuner som redan nu sökt och beviljats medel för att starta upp skolbioverksamhet återfinns Surahammar, Bromölla, Tierp och Sandviken. Medel för att starta upp filmkurser inom kulturskolan har till exempel tilldelats Boden, Söderköping och Sorsele. Totalt tolv kulturskolor får stöd, 22 kommuner får stöd för skolbiosatsningar och tre kommuner satsar på minoritetsspråksprojekt.

Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet för barn och ungdom kan sökas två gånger per år. 3,3 miljoner kronor beviljas varje år. Mer information här: www.filminstitutet.se/filmkulturstod.

Lista över de kommuner som fått stöd bifogas.

För mer information kontakta Malin Nygren, handläggare på Film och samhälle: malin.nygren@filminstitutet.se, 070-410 99 04.

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 



Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Rebecka Ioannidis Lindberg

Kommunikationschef / Director of Communications and PR

rebecka.ioannidis.lindberg@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46(0)8 665 12 73

+46 (0)76 501 20 73

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34