Turismen fortsätter att växa i Sverige och på Öland. Ny statistik från Tillväxtverket och SCB visar att Sverige hade totalt 67,8 miljoner gästnätter 2019. Tre miljoner var gästnätter i Kalmar län och av dessa mättes nästan hälften på Öland, ca 1,4 miljoner stycken.

De utländska gästnätterna har aldrig varit fler på Öland. 2019 ökade antalet med 12,8% gentemot 2018. Tyskland är den marknad som växer mest, men även Danmark och Nederländerna visade ökande siffror. Detta är också de prioriterade marknaderna för Öland i samarbete med de övriga destinationerna i Kalmar län.

– Statistiken visar mycket fina siffror för Öland och för hela vår region. Våra gemensamma satsningar på marknadsföring i dessa länder i kombination med en låg krona ser vi som två bidragande faktorer till de ökande gästnätterna, säger Ölands turistchef Johan Göransson.

Enligt statistiken från Tillväxtverket och SCB har trenden med ett ökat resande från Tyskland till Sverige förstärkts och utgör idag 20 procent av de utländska gästnätterna. Sedan 2013 har Tyskland haft en stadig tillväxt och utöver de tre storstadslänen åker tyskarna framför allt till Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. För Ölands del står de tyska resenärerna för ca 44 % av den utländska marknaden.

– Vi jobbar för att de internationella gästerna ska öka än mer de kommande åren. Öland erbjuder hållbara naturupplevelser och en avkopplande atmosfär, något som fler och fler efterfrågar. De internationella gästerna bidrar också till att säsongen förlängs i och med att de har andra semesterperioder, något som passar Öland då våra nationella gäster är flest i antal under sommarveckorna, säger Johan Göransson.

Antal gästnätter på Öland

2019: 1 393 730
2018: 1 378 454
2017: 1 431 501
2016: 1 325 578
2015: 1 286 032

Antal utländska gästnätter Öland

2019: 154 735
2018: 137 142
2017: 132 948
2016: 130 077
2015: 115 828

Fakta

  • Totalt inrapporterades 67,8 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige. På Öland uppgick antalet till 1 393 730 gästnätter.
     
  • En gästnatt är samma sak som en övernattning. Fyra personer som hyrt en stuga i 7 nätter ger 28 övernattningar. Tillväxtverkets/SCB:s inkvarteringsstatistik visar antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. I statistiken ingår anläggningar med mer än 9 bäddar och/eller 5 rum. Besökare som bokar privat logi, bor i fritidshus eller övernattar hos släkt och vänner finns inte med i statistiken.
     
  • Statistiken som presenteras nu är preliminär. De definitiva siffrorna kommer från Tillväxtverket/SCB i april.

     

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara för, och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera, kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.Kontakt


Tove Sundman

Marknadsansvarig

tove@oland.se

0485-888 05

Johan Göransson

Turistchef

johan@oland.se

0485-88801