Den positiva trenden med många sökande och förstahandssökande fortsätter. Inför vårterminen 2014 har 27 procent fler valt att söka en utbildning i första hand vid Södertörns högskola jämfört med förra året. Medelvärdet för Sveriges lärosäten vad gäller ökning av förstahandssökande är 9 procent.

Efter sista ansökningsdag visar de första preliminära siffrorna enligt Universitets- och högskolerådet, (UHR)  att totalt 13 639 personer sökt till Södertörns högskola. Antalet som sökte samma period förra året var 10 715 personer, vilket även det innebär en ökning med 27 procent. Högskolan har aldrig haft så många sökande inför en vårtermin. En delförklaring till resultatet är att ett par mycket populära program startar till våren, som Medier, engelska och globalisering samt Socialt arbete med storstadsprofil med närmare tusen sökanden.

Utbildningar som lockar många sökanden

Det program som flest sökt i förstahand är den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen med 397 sökande. Journalistikprogrammen Journalistik med multimedia samt Journalistik med samhällstudier (som har sju olika inriktningar) är de två program som lockar allra flest sökande totalt. Journalistik med multimedia har 950 sökande totalt och Journalistik med samhällstudier 2142 sökande totalt till de sju inriktningarna.

De program som har flest antal förstahandssökande är:

 • Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
 • Journalistik och multimedia
 • Socialt arbete med storstadsprofil
 • Journalistik med samhällsstudier med sju olika inriktningar
 • Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad
 • Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3
 • Economics, Master´s Programme
 • Medier, engelska och globalisering 

De fristående kurser som har flest antal förstahandssökande är:

 • Kreativt skrivande A
 • Att skriva för webben och interaktiva medier
 • Medieteknik A 
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876