Torsdagen den 15 februari anordnas en rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö. Fler än 18 myndigheter, kommuner, och förvaltningar med rekryteringsbehov kommer att finnas på plats för att träffa varslade medarbetare på Migrationsverket.– Vi vet att våra medarbetare har en högt värderad kompetens på arbetsmarknaden idag, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Rekryteringsdagen, som arrangeras i samverkan med Arbetsförmedlingen, är en av de insatser som genomförs för att bidra till att på bästa sätt tillvarata varslade medarbetares erfarenhet och kompetens.
– Många av dem som nu måste lämna myndigheten har gjort viktiga insatser. Som arbetsgivare ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i karriären. Rekryteringsdagen är en konkret aktivitet för att sammanföra medarbetarna med potentiella framtida arbetsgivare, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

På rekryteringsdagen kommer fler än 18 myndigheter, kommuner och förvaltningar att finnas på plats för att presentera sin verksamhet och sina anställningsbehov. Medarbetarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och presentera sig.
– Ambitionen är att denna insats gör det möjligt för arbetsgivare och våra medarbetare att knyta kontakter som kan leda till nya jobb där våra medarbetares kompetens och erfarenhet tas tillvara, säger Åsa Lindberg.

Inför rekryteringsdagen har Migrationsverket samarbetat med Arbetsförmedlingen för att få offentlig verksamhet till arrangemanget. Några av de arbetsgivare som kommer att vara på plats är Polisen, Skatteverket, Malmö stad, CSN, Tullverket, Försäkringskassan och länsstyrelsen i Skåne. Arbetsförmedlingen kommer också att finnas på plats under dagen.

För ytterligare information kontakta:
Maria Rydström, kommunikatör Migrationsverket. Telefon: 010-485 88 06
Ninni Benediktson, Eures Line Manager, Arbetsförmedlingen. Telefon: 010-486 12 19Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.