Skolledarna i Kronoberg fick den bästa löneökningen av alla skolledare i Sverige 2018, plus 6,5 procent. Medellönen är nu 51 200, 1 600 kronor mindre än medellönen i landet. Men det är en bit kvar till Sverigetoppen – i Stockholm tjänar skolledarna i genomsnitt 58 500. På ett år blir det nära 90 000 kronor mer.

Skolledarna i Kronoberg fick den bästa löneökningen av alla skolledare i Sverige 2018, plus 6,5 procent. Medellönen är nu 51 200, 1 600 kronor mindre än medellönen i landet.

Men det är en bit kvar till Sverigetoppen – i Stockholm tjänar skolledarna i genomsnitt 58 500. På ett år blir det nära 90 000 kronor mer.

Lönestatistiken presenteras idag av Sveriges Skolledarförbund och baseras på förbundets löneenkät i höstas.

I fjol hade Kalmar bäst löneökning av alla, i år Kronoberg. Förra året toppade också Nybro lönestatistiken totalt med 13,5 procent.

- Det är glädjande att lönerna ökar ordentligt i vår region, säger Nils Andersson, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Småland-Blekinge. Men vi är samtidigt inte nöjda. Skolledarnas löner måste upp mer för att locka fler att bli skolledare och att det så kallade ansvarsavståndet ökar.

- Skolledaren ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Idag ser vi att lärare tjänar nästan lika mycket, eller till och mer än skolledare. Det är en fråga som skolans huvudmän måste ta allvarligt på.

- Vi är också oroade över den försämrade arbetsmiljön för skolledare. Vi arbetar mycket och kraven på att vara tillgänglig ökar, säger Nils Andersson.

Mer info

Nils Andersson, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Småland-Blekinge, 0454-815 07

Förbundsordförande Matz Nilsson 070-332 53 99

Frågor om statistiken, Monika Elowson, 070-967 62 06Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207