Lönestatistik för skolledare

För några år sedan hade Nybro kommun landets bästa löneutveckling i landet för sina skolledare. 2020 bromsade dock lönerna upp för rektorerna i hela Kalmar län. Länets rektorer fick den sämsta löneökningen jämfört med sina kolleger i hela Sverige i fjol visar ny statistik från Sveriges Skolledarförbund.

Lönerna för länets skolledare ökade i genomsnitt med två procent.

- Ska Kalmar läns huvudmän klara av att behålla och fortsätta att attrahera kompetenta skolledare är det viktigt att fortsätta att satsa på sina skolledare, säger Daniel Söderberg, regionordförande för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar i Småland i en kommentar.

En rektor i Kalmar län tjänade i snitt 53 700 i månaden 2020, en ökning med 1 100.

Mest i landet tjänar rektorerna i Stockholm, 60 900, och minst i Dalarna 51 100. Men utmärkande för Kalmar län är den inbromsande ökningen. 2019 ökade lönerna med 3,8 procent, i fjol två procent, vilket var den lägsta ökningen för samtliga skolledare i landet.

Ytterligare kommentar, Daniel Söderberg, 0731-43 93 63.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.


Bifogade filer

 Du och din lön 2021


Ämnen

Arbetsliv

Platser

Kalmar

Taggar

lön skolledare

Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207