Fotograf/Källa: Jens Löfgren

Efter ett års uppehåll återtas arbetena med att utföra biologisk återställning i Ljustorpsån. Arbetet i fält började igår, måndag 10 juli, och pågår under tre dagar. Vid sommarens projekt kommer biologisk återställning utföras på två sträckor längs Ljustorpsån; Tuna nedanför Edsta och Lagfors, övre nedanför dammen i Lagfors.

Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer som är beroende av friska ekosystem.

I huvudsak kommer arbetet att gå ut på att tillföra fler större block och sten samt justera tidigare restaureringsarbeten för att få en bättre variation och strömsättning i vattendraget samt en förbättrad strandzon. Vi vet att arbetena sedan tidigare längs ån gett önskvärd effekt i form av föryngring och högre tätheter av bland annat lax och havsöring.

Arbetena genomförs tack vare ett stort engagemang från Ljustorpsåns fiskevårdsområde och markägarna samt med fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen har arbetena återupptagits.

Mer information: Jens Löfgren, miljöinspektör, ekolog tfn 060-16 34 55


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt