Timrå kommun har, för sjätte året i rad, genomfört en drogvaneundersökning bland ungdomar i årskurs 7-9. Ur ett alkohol- och drogperspektiv är årets resultat positivt. Det som sticker ut i undersökningen är att årskurs 7 inte har uppgivit något dagligt tobaksanvändande.

Totalt har 519 av 589 elever i årskurs 7-9 och 128 av 159 elever i gymnasiet besvarat enkäten.

Undersökningen visar tydligt kopplingen mellan tobak- och alkoholanvändning och narkotikabruk – den som inte röker och dricker använder heller inte narkotika.

När det gäller årskurs 7 så har vi inte haft så låga siffror sen vi startade mätningen 2014, säger Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa. Jag hoppas och tror att det är vårt arbete med ”Tobaksfri duo” som har bidragit till i årets resultat.

Det finns även tydliga negativa trender där årskurs 9 uppger ökad konsumtion av alkohol och tobak jämfört med årskurs 9 förra året.

Resultatet var väntat eftersom årskullen uppvisat högre värden även tidigare. Mätningen pekade i negativ riktning redan i årskurs 7, säger Britt-Louise Nyholm.

För gymnasiet finns ännu inga siffror att jämföra med från tidigare mätning, men resultatet visar bland annat att 36 % har rökt eller röker, 16 % snusar ibland eller dagligen. När det gäller frågan om man druckit alkohol så har 41 % svarat ja och 14 % av dessa uppger att man dricker en gång/månad eller mer.

Drogvaneundersökningen är ett viktigt verktyg i socialtjänstens förebyggande arbete för att följa trender i samhället, så vi kan använda våra resurser på bästa sätt, säger Johan Vikström, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen.
 

Ur ett skolperspektiv är undersökningen en viktig del i vårt främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Den kan bidra som underlag till prioriteringar och hjälpa oss att se om vi är på rätt väg, säger Malin Henriksson, biträdande rektor på Arenaskolan.

Undersökningarna i sin helhet finns att ta del av här: 
http://www.timra.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/brottsforebyggande-radet/

Mer information:

Britt-Louise Nyholm , utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa, 070-533 26 01Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt