Södertörns högskola arrangerar sommarkurser i retorik och opinionsbildning, studenterna finns på plats under hela Almedalsveckan. Som del i kurserna analyseras politikernas tal i Almedalen. Möjlighet finns för media att prata med studenterna om deras retoriska analyser.

Var kan det vara bättre att studera retorik, PR och opinionsbildning än i Almedalen? Södertörns högskola arrangerar under vecka 24-33 kurserna "Almedalens retorik" och "Opinionsbildning i Almedalen", den senare en påbyggnadskurs för den som läst retorik eller journalistik. Förutom undervisningstillfällena på Södertörns högskola, befinner man sig på plats i Almedalen.

Kurserna behandlar retorikvetenskaplig teori och analysmetod, politisk journalistik samt orientering kring partier och ideologier. 

Kontaktperson: Fredrik Söderquist, retoriker vid Södertörns högskola: 072-200 27 20

Experter/forskare från Södertörns högskola på plats i Almedalen

 • Politisk retorik, insatt i politikernas tal, på plats i Almedalen hela veckan
  Fredrik Söderquist, retoriker vid Södertörns högskola: 072-200 27 20
 • Dagens politiska historia, svensk politisk historia, sociala rörelser, arbetarrörelsen
  Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola: 070-633 92 25
 • Politik och demokratifrågor i Norden och Europa, i synnerhet populistiska partier
  Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola: 073-572 12 86
 • Politisk journalistik, Almedalen som journalistiskt fenomen
  Jan Örnéus, journalistiklärare vid Södertörns högskola: 070-717 10 26
 • Demokratifrågor i Sverige och östasien, valsystem, valfusk, partiledares roll, på plats må-ti
  Yonhyok Choe, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola: 070-441 19 71
 • Välfärdspolitik, den svenska modellen, på plats må-ti
  Sven E O Hort, professor i sociologi vid Södertörns högskola: 08-608 40 09, sven.hort@sh.se

 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876