Nummer 2 av Revansch har tema basinkomst, också kallat medborgarlön. I våras beslöt Fi! att driva frågan om basinkomst, och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) vill se en statlig utredning och en pilotstudie i Sverige.

I Revansch möter vi brukare som lever med oro över avslag från Försäkringskassan, eftersom det kan leda till ökad ohälsa och i värsta fall hemlöshet. Ett argument för basinkomst är att en garanterad ekonomisk grundplåt för alla kan ge ökad trygghet till personer med psykiatriska diagnoser, och minska den psykiska ohälsan hos flertalet.

Vad är basinkomst och är det beprövat? En artikel handlar om Finland och är ett unikt nationellt experiment med basinkomst bland arbetslösa som gjordes där under åren 2017 och 2018. Vi intervjuar även forskaren Simon Birnbaum som skrivit rapporten Basinkomstens nya våg - Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater (Institutet för framtidsstudier 2020).

Riksdagspartiernas ansvariga för socialförsäkringsfrågor svarar i tidningen på hur de ser på basinkomst. Miljöpartiet är det enda riksdagspartier som är för en utredning av basinkomst och vi intervjuar ledamoten Rebecka Le Moine (MP) om vilka möjligheter och utmaningar som hon ser.

”Jag är inte bipolär, jag har en bipolär sjukdom”, säger elitskidåkaren Jonas Böhlmark. Han berättade under ett skov om sin diagnos i ett inlägg på Instagram för mindre än ett år sedan, och det var första gången han var öppen för fler än de närmaste om sin bipolära sjukdom. Sedan dess har han pratat om att leva med bipolaritet i sociala medier och på föredrag. Revansch mötte honom i våras på en skidexpedition som han gjorde med vännen Axel Bergsten för att uppmärksamma bipolaritet.

Intresserad av Revansch? Media kan beställa ett gratis exemplar av tidningen, mejla er postadress till: revansch@rsmh.se

Tidningen Revansch handlar om psykisk hälsa och ohälsa, ur ett samhällsperspektiv och med människan i fokus. Revansch ges ut med fyra nummer per år och är medlemstidning för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) sedan 1980.

RSMH är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. RSMH är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär 6 500 medlemmar. RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om RSMH: www.rsmh.se

 Kontakt