Den 6 maj är det 50 år sedan Riksbankens Jubileumsfond för första gången sammanträdde och behandlade forskningsansökningar. 2014 delade stiftelsen ut cirka 524 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den 6 maj är det 50 år sedan Riksbankens Jubileumsfond för första gången sammanträdde och behandlade forskningsansökningar. 2014 delade stiftelsen ut cirka 524 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Många är de forskare som på olika sätt tagit del av dessa medel, och mycket forskning har genom året kommit att produceras, publiceras och spridas med hjälp av anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

Genom åren har det varit en självklarhet för fonden att satsa internationellt. Därför firas jubileet den 6 maj med ett större internationellt symposium dit en rad framstående forskare är inbjudna. Under förmiddagen pratar Harvardprofessorn Robert Darnton om bokens framtid i digitaliseringarnas tidevarv, Yale-statsvetaren Ellen Lust om demokratisträvanden i Mellanöstern och den tyska sociologen Hartmut Rosa om vår tids allt snabbare acceleration.

Under eftermiddagen går tre samtal av stapeln – samtliga under ledning av Johanna Koljonen. De behandlar alla olika aspekter av samhällsvetenskapens och humanioras framtid och förutsättningar. Först ut diskuterar Liv Langfeldt, Peter Hedström och Johan Östling forskarnas krympande tid, deras mobilitet och universitetens allt mer förändrade roll. Tre aspekter som i dag påverkar alla forskare. Därefter diskuterar Sverker Sörlin, Linda Wedlin och Duncan Needham impact, rankingar och konsten att nå ut. Duncan Needham är historiker från Cambridge och knuten till den brittiska organisationen History & Policy som på olika sätt försöker att få politiker och forskare att mötas.

Slutligen kommer framtiden och vad som måste göras av Helga Nowotny, Wilhelm Krull och Gustaf Arrhenius.

Samtliga diskuterade teman tas upp i RJ:s årsbok Tänka vidare som handlar just om forskningen och vikten av att tänka vidare – i alla bemärkelser. Årsboken kommer att delas ut under symposiet och finns tillgänglig både på svenska och engelska.

Medverkar i årsboken gör: Göran Blomqvist, Björn Fjaestad, Jenny Björkman, Ylva Hasselberg, Orvar Löfgren, Ulf Sandström, Ulf Heyman, Göran Djupsund, Agnes Wold, LArs Geschwind, Linda Wedlin, Johan Östling, Liv Langfeldt, Svein Kyvik, Mikael Härlin, Wang Hui, Katarina Bernhardsson, Bente Rosenbeck, Peter Hedström, Poul Holm, Eva Österberg, Gunn Johansson, Sverker Sörlin och Helga Nowotny.

Läs mer om symposiet på www.rj.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435