Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

- Vi är en av de viktigaste finansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att stödja den bästa forskningen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

- En avgörande faktor för att säkra kvaliteten är att anlita internationellt erkända forskare i granskningsprocessen. En utmaning som vi hela tiden måste ta oss an och bli bättre på, menar Göran Blomqvist.

De tre större forskningsprogrammen är:

Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo): Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur beviljas 44,5 miljoner kronor.

Håkan Johansson (Lunds universitet): Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen beviljas 35,1 miljoner kronor

Gustaf Arrhenius (Institutet för Framtidsstudier): Klimatetik och framtida generationer beviljas 40,9 miljoner kronor.

Utöver de längre programsatsningarna har 43 treåriga forskningsprojekt fått medel. Forskarna, både i form av enskilda forskare och medelstora grupper, ges möjlighet att pröva sina bästa idéer.

Könsaspekterna beaktas noga i granskningsprocessen. De forskare med låg karriärålder, som har avlagt doktorsexamen under senare år, fortsätter att klara sig bra i konkurrensen.

- Att stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är viktigt, inte minst med tanke på nutida händelser där fakta och kunskap ifrågasätts och ickedemokratiska strömningar tilltar i styrka, säger Göran Blomqvist.

För att ytterligare främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ger RJ medel till infrastrukturprojekt, i år åtta stycken. Bland dessa kan nämnas digitalisering av historiska flygbilder för att kunna kartlägga globala miljöförändringar, kartläggning av våldet i Syrien samt digitaliseringen av Lövstadbruks bibliotek.

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2017 och stödform).Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435