Kimmo Granqvist

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag beslutat om att dela ut drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för 50 treåriga Projekt, tre längre Program och åtta Infrastrukturprojekt.

– Vi har nu under många år satsat omkring tre fjärdedelar av den totala budgeten för forskningsfinansiering på forskningsfrågor som forskarna helt fritt definierar. Det finns en styrka i att forskarnas nyfikenhet är den främsta drivkraften i kunskapsutvecklingen säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

För att främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora finansierar RJ även infrastrukturprojekt. De innebär inte forskning i sig utan bidrar till att förbättra förutsättningarna för framtida forskning, ofta i form av digitalisering av samlingar vid museer och arkiv, nya databaser för stora datainsamlingar eller plattformar för samarbete mellan forskare och andra aktörer.

Utöver infrastrukturprojekt har 50 (förra året 43) treåriga forskningsprojekt fått medel samt tre större forskningsprogram som varar i upp till åtta år:

Kimmo Granqvist (Södertörns högskola): Romernas språkliga repertoarer in en öppen värld (2019–2025) beviljas 43,8 miljoner kronor.

Bo Malmberg (Stockholms universitet): Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige beviljas 40,2 miljoner kronor

Åsa Wikforss (Stockholms universitet): Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel beviljas 50,4 miljoner kronor.

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojektStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435